Veřejné zakázky Městské části města Brna Brno - Kohoutovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část města Brna Brno - Kohoutovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Rekonstrukce bytových jader Stamicova 1, 3, 5 a Bellova 34, 36, 38 Brno-Kohoutovice podlimitní Hodnocení 1. květen 2015
Opakující se topenářské práce v bytových domech VZ malého rozsahu Hodnocení 30. duben 2015
Opakující se vodoinstalatérské práce v bytových domech VZ malého rozsahu Hodnocení 30. duben 2015
Opakující se podlahářské práce v bytových domech VZ malého rozsahu Hodnocení 30. duben 2015
Zateplení MŠ Bellova 2 Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Hodnocení 30. duben 2015
Oprava veřejného prostranství předprostoru ZŠ Chalabalova 2 Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Hodnocení 30. duben 2015
Přepojení splaškové kanalizace v BD Glinkova 4, Borodinova 7 v Brně-Kohoutovicích VZ malého rozsahu Hodnocení 17. duben 2015
Opakující se provozní revize plynu v bytových domech v Brně-Kohoutovicích VZ malého rozsahu Hodnocení 17. duben 2015
Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr VZ malého rozsahu Hodnocení 10. duben 2015
všechny zakázky