Veřejné zakázky Městské části města Brna Brno - Kohoutovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část města Brna Brno - Kohoutovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Oficiální webové stránky městské části Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. srpen 2015
„Stavební úpravy výtahů Stamicova 1, 3, 5 a Libušina tř. 8, Brno-Kohoutovice“ podlimitní Příjem nabídek 14. srpen 2015
9/15 Opakující se provozní revize plynu v bytových domech v Brně-Kohoutovicích VZ malého rozsahu Hodnocení 14. červenec 2015
7/15 Parkovací stání ulice Stamicova Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Hodnocení 14. červenec 2015
„Jazykové zahraniční kurzy pro učitele“ VZ malého rozsahu Hodnocení 3. červen 2015
všechny zakázky