Veřejné zakázky Městské části města Brna Brno - Kohoutovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část města Brna Brno - Kohoutovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
29-15 Havarijní služba 2016 pro bytové domy Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. listopad 2015
27a-15 Opakující se práce na opravách bytových jader 2016 v Brně-Kohoutovicích VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. listopad 2015
26-15 Opakující se práce STA 2016 na bytových domech Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. listopad 2015
30-15 Opakující se elektrikářské práce 2016 v bytových domech Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. listopad 2015
24-15 Postupná výměna sporáků 2016 v bytových domech Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Hodnocení 12. listopad 2015
28-15 „Rekonstrukce bytových jader Voříškova 4 Brno-Kohoutovice“ podlimitní Hodnocení 16. říjen 2015
Zahraniční jazykový kurz pro učitele, zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky VZ malého rozsahu Hodnocení 7. září 2015
Opravy schodišť v MČ Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Hodnocení 2. září 2015
Oficiální webové stránky městské části Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Hodnocení 28. srpen 2015
„Jazykové zahraniční kurzy pro učitele“ VZ malého rozsahu Hodnocení 3. červen 2015
všechny zakázky