Veřejné zakázky Městské části města Brna Brno - Kohoutovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část města Brna Brno - Kohoutovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Opakující se provozní revize plynu v bytových domech v Brně-Kohoutovicích VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17. duben 2015
Přepojení splaškové kanalizace v BD Glinkova 4, Borodinova 7 v Brně-Kohoutovicích VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17. duben 2015
Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10. duben 2015
Vybudování jedné třídy MŠ v budově ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2 nadlimitní Hodnocení 13. únor 2015
všechny zakázky