Veřejné zakázky Městské části města Brna Brno - Kohoutovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část města Brna Brno - Kohoutovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
„Vybudování zahrady pro potřeby ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2“ VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25. červen 2015
„Jazykové zahraniční kurzy pro učitele“ VZ malého rozsahu Hodnocení 3. červen 2015
„Oprava ZTI ZŠ Brno, Pavlovská 16“ VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28. květen 2015
„Oprava chodníku před MŠ Brno Libušina tř.29“ VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28. květen 2015
Rekonstrukce bytových jader Stamicova 1, 3, 5 a Bellova 34, 36, 38 Brno-Kohoutovice podlimitní Hodnocení 1. květen 2015
Opakující se provozní revize plynu v bytových domech v Brně-Kohoutovicích VZ malého rozsahu Hodnocení 17. duben 2015
Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr VZ malého rozsahu Hodnocení 10. duben 2015
všechny zakázky