Veřejné zakázky Městské části města Brna Brno - Kohoutovice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část města Brna Brno - Kohoutovice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Zateplení objektu MŠ Libušina tř.15 Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. duben 2014
Oprava rozvodů elektro v bytových domech v Brně -Kohoutovicích VZ malého rozsahu Hodnocení 2. duben 2014
Stavební úpravy 8 výtahů ve 4 bytových domech v Brně-Kohoutovicích podlimitní Hodnocení 31. březen 2014
Výměna vodoměrů v bytových domech v Brně Kohoutovicích VZ malého rozsahu Hodnocení 28. březen 2014
Oprava oken lodžií bytové budovy U Velké ceny 10, 12, 14 VZ malého rozsahu Hodnocení 28. březen 2014
Úprava veřejného prostranství ul. Pavlovská III. etapa VZ malého rozsahu Hodnocení 12. březen 2014
Havarijní služba pro bytové domy Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Hodnocení 18. únor 2014
Provozování kotelny bytového domu Stamicova 11 Brno-Kohoutovice podlimitní Hodnocení 17. únor 2014
Opakující se provozní revize plynu v bytových domech Brno-Kohoutovice VZ malého rozsahu Hodnocení 28. listopad 2013
všechny zakázky